Thiago de Mello
Santiago do Chile, abril de 1964

« Voltar